De Carrousel wil voor de kinderen een veilig schoolklimaat creëren. Dat is een van de pijlers van onze school. Uiteraard hoort iedere school veilig te zijn voor leerlingen en medewerkers.

Om een veilige school te realiseren onderneemt de Carrousel allerlei acties:

  • In de visie van de school is een veilig pedagogisch klimaat als belangrijkste doel geformuleerd.
  • In de stamgroepen is veel aandacht voor sociaal- emotionele ontwikkeling van kinderen.
  • Kinderen worden door middel van de leerlingenraad betrokken bij schoolzaken, zoals het inrichten van het schoolplein.
  • Er is goede ondersteuning, waaronder een pestprotocol.
  • Er is Arbo-beleid geformuleerd.
  • Er wordt elke 4 jaar een risico-inventarisatie en -evaluatie gehouden.