Kerstfeest is naast een christelijk feest ook een feest vol symbolen en sfeer, voor veel gezinnen het feest van al of niet een kerststal met de kerstboom die volgens eeuwen oud gebruik wordt versierd. De wintervruchten, besjes, walnoten en appeltjes die vroeger de boom sierden, zijn de kerstballen van nu en de kaarsjes zijn vervangen door lampjes. Dit zijn allemaal symbolen van vruchtbaarheid en licht. De langste nacht wordt het feest van verlangen naar de lente en langere dagen: het kerstfeest. Het licht staat ook voor “wees een licht voor elkaar” en voor de wens van “vrede op aarde”.
In de periode voor kerstmis besteden we op school aandacht aan het thema. In deze sfeer vieren wij op donderdagavond voor de kerstvakantie (voor de datum: check de kalender) ons kerstfeest. In de groepen wordt met elkaar gegeten, geluisterd naar een mooi verhaal of een spel gedaan. Ook aan ouders wordt gedacht, met een gezellig samenzijn op een andere locatie binnen de school. Tot slot worden de kerstliedjes die alle kinderen hebben geleerd gezamenlijk ten horen gebracht bij de sfeervolle vuurkorven op het schoolplein.