Als ouder van één of meerdere kinderen op school heeft u natuurlijk behoefte aan informatie over allerlei praktische zaken op school. Deze treft u op deze en onderliggende pagina’s aan.
De belangrijkste informatie kunt u vinden op de website. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de schoolgids.
Klik hieronder om de schoolgids 2019-2020 in te zien en te bewaren.

Schoolgids Carrousel TOTAAL 2019-2020 V3 digitaal