Wij kennen op school verschillende manieren van rapportage en reflectie, onder andere: de schriftelijke rapportages, de 10-minutengesprekken, de kindgesprekken (van stamgroepleider en de kinderen), de wekelijkse vieringen (waarin groepen laten zien waar ze aan werken) en de tentoonstelling of voorstelling van het grote schoolproject.

10-minutengesprekken

Drie maal per jaar worden er zogenaamde “10- minutengesprekken” gehouden. U kunt dan 10 minuten praten met de stamgroepleider over (de voortgang van) uw kind. Deze gesprekken worden bij voorkeur in de middag of vroege avond ingepland.

Ten minste een week van te voren hangen intekenlijsten op het prikbord bij de onderbouwhal en kunt u zelf een tijdstip kiezen waarop u het gesprek wilt laten plaatsvinden.

NB: voor de kennismakingsgesprekken van 3e, 5e en 7e jaars hebben we een try out gedaan met uitnodigen en inschrijven via Parro. Wij zullen deze bevindingen evalueren en n.a.v. de resultaten besluiten of we de uitnodigingen voor de 10 minuten gesprekken op 7 en 12 november 2019 ook op deze manier zullen gaan organiseren.

De 10-minutengesprekken in het schooljaar 2019-2020 zijn op:

  • 7 en 12 november 2019
  • 5 en 10 maart 2020
  • 2 en 7 juli 2020 (facultatief)

U kunt natuurlijk ook buiten de 10-minutengesprekken om de stamgroepleider spreken. Dit kan na schooltijd, als u vooraf even een afspraak maakt.

Schriftelijke rapportage

Alle 2e t/m 8e jaars krijgen tweemaal (in februari/maart en juni), voorafgaand aan het gesprek, het schriftelijke rapport mee naar huis.