Wij kennen op school verschillende manieren van rapportage en reflectie, onder andere: de schriftelijke rapportages, de 10-minutengesprekken, de kindgesprekken (van stamgroepleider en de kinderen), de wekelijkse vieringen (waarin groepen laten zien waar ze aan werken) en de tentoonstelling of voorstelling van het grote schoolproject.

10-minutengesprekken

Drie maal per jaar worden er zogenaamde “10- minutengesprekken” gehouden. U kunt dan 10 minuten praten met de stamgroepleider over (de voortgang van) uw kind. Deze gesprekken worden bij voorkeur in de middag of vroege avond ingepland.

Ten minste een week van te voren worden de inschrijflijsten open gezet in Parro en kunt u zelf een tijdstip kiezen waarop u het gesprek wilt laten plaatsvinden.

 

De 10-minutengesprekken in het schooljaar 2020-2021 zijn op:

  • 5 en 10 november 2020
  • 4 en 9 maart 2021
  • 1 juli 2021 (facultatief)

U kunt natuurlijk ook buiten de 10-minutengesprekken om de stamgroepleider spreken. Dit kan na schooltijd, als u vooraf even een afspraak maakt.

Schriftelijke rapportage

Alle 2e t/m 8e jaars krijgen tweemaal (in februari/maart en juni), voorafgaand aan het gesprek, het schriftelijke rapport mee naar huis.