Wat doet de MR?

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid van de school.

Een greep uit de onderwerpen die besproken worden:

 • het strategisch beleidsplan
 • het schoolplan
 • de begroting
 • de formatie
 • de schoolgids

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd moet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan. Ook zijn er onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengt.

Om een standpunt in te kunnen nemen en instemming  en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur en een aantal keer  met het bestuur.

Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven over allerlei onderwerpen.

Daarnaast denkt de MR mee. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen.  Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke stamgroepleider en directeur er worden aangesteld.

De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, stamgroepleiders en directie om informatie en argumenten uit te wisselen.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk om contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de desbetreffende ouder. Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven we wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

Samenstelling MR

De MR bestaat op dit moment uit drie ouders, een aspirant lid  en drie stamgroepleiders, te weten:

stamgroepleiders:

 • Esther Zweere
 • Marijke Zeeman
 • Marcel Gerritsen

ouders:

 • Frans-Peter van Grendel
 • Anouk de Bont
 • Jakob Gillissen

Tot slot, de MR is …

 • een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak
 • een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan het functioneren van de Carrousel
 • een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis