Zonder de inzet van u, ouders, zou onze school niet zijn zoals hij is. Gaandeweg het schooljaar en de schoolloopbaan van uw kind(eren) zet u zich op vele verschillende manieren in voor de school. Of het nu gaat om overblijven, klussen of activiteitenbegeleiding, uw betrokkenheid doet er toe, sterker nog: die is onmisbaar.

Dat geldt ook voor uw financiële bijdrage. We vragen van u een bijdrage van €150,- per schooljaar per kind. Dit kan overgemaakt worden op IBAN rekeningnummer NL02 INGB 0005 5113 30 t.n.v. Vereniging Jenaplanschool Gouda – De Carrousel. Deze bijdrage is vrijwillig maar we doen een beroep op u om deze bijdrage te betalen, om zo de kwaliteit van het onderwijs in stand te houden en extra activiteiten te kunnen ondernemen.

Ouderbijdrage 2016/2017 Wat Bedrag
Bijdrage voor activiteiten Bijvoorbeeld schoolreisjes, kerstviering, sinterklaasfeest en afscheidsmusical, afscheid groep 8, project etc. ca. € 50,00
Bijdrage voor algemene zaken ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs. Bijvoorbeeld personele kosten (o.a. de inzet van vakleerkrachten) en een prettige leeromgeving voor onze kinderen (o.a. gebouw en ICT). ca. € 100,00
Totaal € 150,00

Wij vragen deze bijdrage omdat de vergoedingen die wij als school van het Rijk en de gemeente ontvangen niet hoog genoeg zijn om veel extra’s of nieuws te kunnen doen.

Natuurlijk blijft er altijd nog veel te wensen over in het kader van de voortdurende kwaliteitsverbetering van het onderwijs, het onderhoud en de inrichting van de school. De plannen en voornemens van het bestuur worden ieder jaar in de Algemene Ledenvergadering besproken.

Omdat het schoolkamp voor de bovenbouw duurder is dan het in de ouderbijdrage opgenomen bedrag voor de schoolreis, zal daarvoor nog wel een extra bedrag worden gevraagd.

Kinderen die na 1 oktober op school komen betalen een evenredig deel van de ouderbijdrage. Voor het betalen van de ouderbijdrage ontvangt u medio oktober een brief met een factuur.