Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school, dat u weet hoe het met uw kind gaat, maar ook dat u weet wat er op school gebeurt. Op verschillende manieren houden wij u op de hoogte.
Informatie over de school krijgt u via:

  • De schoolkalender (met daarop een beknopte schoolgids).
  • Rondje Carrousel: deze nieuwsbrief krijgt u één keer per twee weken via uw e-mail adres en hierin staan alle nieuwtjes van school en de te verwachten activiteiten. De kopij kunt u naar school mailen. Het Rondje verschijnt op dinsdag. Aanmelden kan op deze pagina @@@.
  • Prikbord: Daarop vindt u ook de notulen en mededelingen van het bestuur, de MR en informatie over de algemene ledenvergadering. Dit prikbord hangt naast de kamer van de directeur.
  • ALV: via het Rondje wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor de ALV (Algemene Leden Vergadering) waar bestuur en MR u informeren over allerlei lopende en komende beleidszaken. De ALV’s van dit jaar zijn gepland op 22 februari 2017 en 28 juni 2017. Zie de bijlage jaarplanning/ kalender website.
  • Incidenteel worden avonden gehouden om u te informeren over belangrijke zaken.