Vanaf 08.00 uur is de deur van de school open. De kinderen kunnen tussen 08.00 en 08.25 uur worden gebracht. U kunt voor de aanvang van de schooltijd vertrekken als de stamgroepleider in het klaslokaal aanwezig is. Voor 8.25 uur heeft u tijd om afscheid te nemen van uw kind en eventueel iets door te geven aan de stamgroepleider. We verzoeken u om uw kind op tijd te brengen zodat de groepen dan precies om 08.30 uur in alle rust kunnen beginnen met het kringgesprek.

Als u uw kind komt halen, kunt u in de gang wachten.