De schoolreisjes van de Carrousel vinden aan het begin van het schooljaar plaats, zodat de kinderen binnen de nieuwe stamgroepen elkaar op een ontspannen manier leren kennen. De kleuter-, onder- en middenbouw gaan ieder afzonderlijk op stap. Daardoor is het vertrek van de kinderen op schoolreis extra feestelijk, want ze worden niet alleen uitgezwaaid door hun ouders maar ook door de leerlingen die op school blijven. Onze schoolreisjes zijn echte ‘doe’-schoolreisjes en worden vanuit een educatief oogpunt georganiseerd; ze zijn vaak de start van of een aanvulling op een project. De natuur speelt hierin een grote rol.

Alle bovenbouwleerlingen (groep 7 en 8) gaan in plaats van op schoolreis op een driedaags kampavontuur. Net als voor de schoolreisjes geldt, dat het kamp in het teken staat van een project. Een hoogtepunt tijdens dit kamp is natuurlijk de onmisbare Bonte Avond, waar naast de groepsleerkrachten en hulpouders ook vaak andere leerkrachten aanschuiven.

De data voor de reisjes en het kamp voor het schooljaar 2017-2018 staan wanneer ze bekend zijn in de agenda.