De Carrousel heeft met zowel Partou als met Quadrant een convenant ondertekend waarin ze aangeven zich in te spannen om de opvang buiten de schooltijden voor de kinderen zo goed mogelijk te regelen. Dit betekent dat de Carrousel zowel met Quadrant als met Partou samenwerkt om de opvangcapaciteit zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag.

Partou

logo PartouBuitenschoolse opvang in de Carrousel: Een vertrouwde plek vol avontuur

Sinds 1 november 2011 heeft Partou, voorheen SKON kinderopvang De Blauwe Yakoet, zich gevestigd in de Carrousel. De samenwerking met Partou is voor de Carrousel een bewuste keuze. De visies van beide organisaties vloeien naadloos in elkaar over. Er is aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling en kinderen krijgen de kans om zich maatschappelijke normen en waarden eigen te maken in een vertrouwde omgeving. Dit geeft de Carrousel het vertrouwen dat, ook na schooltijd, de kinderen in goede handen zijn.

Het bijzondere aan deze samenwerking is dat de leerlingen van de Carrousel ook na schooltijd gebruik kunnen maken van de hele school. Hierdoor lopen de Carrousel en Partou voorop in de brede ontwikkeling in onderwijs en kinderopvang.

Partou werkt met een activiteiten programma dat nauw aansluit bij de thema’s van de school. Samen met de kinderen worden de activiteiten bepaald. Zo worden er uitstapjes gemaakt naar de repetitie van een symfonieorkest of gaan de kinderen samen met een boswachter de bossen in. Uiteraard kunnen de kinderen er ook voor kiezen even heerlijk te ontspannen of vrij te spelen op de geweldig ruime speelplaats van de Carrousel.

Partou kinderopvang biedt naast buitenschoolse opvang (van 12.00 /14:45 uur tot 18.30 uur) ook vakantieopvang (van 7.30 tot 18.30 uur). Heeft u interesse in een rondleiding of een kennismakingsgesprek? Loop dan gerust even bij ons binnen of bel ons op telefoonnummer: 0182-570603 en vraag naar Ciska Veerman.

Quadrant

Quadrant en de Carrousel hebben een convenant gesloten. Hierdoor kan Quadrant kinderen van de Carrousel opvangen in kindercentrum de Kwikstaart, een locatie vol met speelmogelijkheden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Voor een rondleiding of vragen kunt u de Kwikstaart bereiken via telefoonnummer 0182-530930. Samen spannen wij ons in om zo goed mogelijk de vraag naar opvang te beantwoorden en streven wij er naar om een passend aanbod te kunnen doen.

De tijd na school is erg waardevol. Juist door samen spelen, samen niets doen, knutselen, samen onenigheden oplossen, stoeien en alles wat je doet als je niet op school bent, word je groot. En door al die dingen samen te doen, ontdek je nog meer. Met onze activiteiten begeleiden we kinderen zo goed mogelijk bij het spelen en ontdekken. Quadrant biedt naast naschoolse opvang (uit school – 18.30 uur) ook voorschoolse opvang (van 7.00 uur tot aanvang school), vroege middag opvang (uit school – 15.00 uur) én vakantieopvang (van 7.30 – 18.30 uur).

Quadrant Kindercentra is een stichting die al jaren kwalitatief goede kinderopvang in Gouda biedt met het motto: ́samen voor het kind ́. Samen met ouders en verzorgers willen wij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Als maatschappelijke onderneming werkt Quadrant veelvuldig samen met andere organisaties die actief zijn in de jeugdsector. Hierdoor is onder andere het activiteitenaanbod divers en uitdagend.

Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang?

Schrijf uw kind in via de website van Quadrant: www.quadrantkindercentra.nl of neem contact op met afdeling Planning & Plaatsing via 0182 -689 896 voor meer informatie.