Voor ons als Jenaplanschool geldt dat alle kinderen en volwassenen gelijk zijn en dat iedereen evenveel rechten en plichten heeft. Dat heeft geresulteerd in het onderschrijven van de non–discriminatiecode.

Wat is het doel van deze code?

Het doel is voorkomen en tegengaan van discriminatie en racisme in het basisonderwijs en het bevorderen dat iedereen, ongeacht huidskleur, sexe enz. op een volwaardige en gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen.

Wat is discriminatie?

Elke handeling die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld op grond van etnische afkomst, geloof, sociaal-economisch milieu, huidskleur, levensovertuiging, culturele achtergrond, sexe, sexuele voorkeur of fysieke verschijning.

Wat is racisme?

Elke theorie, houding of daad die fysieke en/of etnische verschillen als aangrijpingspunt neemt om mensen te beknotten in hun recht op gelijkwaardigheid.