Het aanmeldformulier kunt u hier downloaden en mailen naar info@carrousel.nl

LEERLING AANMELDINGSFORMULIER

 

School ondersteuningsprofiel

Binnen ons ondersteuningsprofiel hebben we als team in overleg met MR en bestuur vast gelegd welke ondersteuning wij binnen de Carrousel kunnen bieden.

Het School ondersteuningsprofiel is op te vragen bij directeur@carrousel.nl.

Eventueel afwijzing van inschrijving

Kinderen zijn vanaf hun vierde verjaardag toelaatbaar in het basisonderwijs en dus vanaf die dag welkom op onze school.
Hiervan kan worden afgeweken als:

  • Ouders/ verzorgers de visie en uitgangspunten van de school niet onderschrijven,
  • Het kind overdag niet zindelijk is,
  • De sociale verhoudingen in een groep daartoe aanleiding geven,
  • Het aantal (zorg) leerlingen dermate groot is dat de gewenste minimale begeleiding van de reeds aanwezige leerlingen niet meer gerealiseerd kan worden,
  • Als school niet de juiste ondersteuning kan bieden,
  • Als het maximaal aantal leerlingen in de beoogde groep reeds behaald is( maximale grootte van 43 leerlingen per jaargroep en een stamgroep van maximaal 28 leerlingen),
  • De leerling een positieve beschikking van een PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) heeft en dus in principe toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs.