De Carrousel heeft nauw contact met een aantal externe instellingen (bijvoorbeeld voor jeugd- en gezondheidszorg en welzijn), zoals het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Kinderen worden op gezette tijden uitgenodigd voor c.q. de jeugdarts en de logopedist. In de vervolgtabs vindt u hier meer informatie over.

Leerkrachten op de Carrousel kunnen te maken krijgen met leer-, gedrags-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen van leerlingen. Wanneer de reguliere hulp op school na het inschakelen van de Intern Begeleider niet afdoende blijkt te zijn of de problematiek dusdanig is dat er verder moet worden gekeken, dan kan een verwijzing naar bijvoorbeeld Schoolmaatschappelijk werk volgen.

Andere instellingen waar wij als school mee te maken hebben zijn de Onderwijsinspectie en de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV).

Het Amplio college is een partner voor het opleiden van aanstaande leidinggevenden binnen onze school.