Hoofdluis is een lastig, maar een veel voorkomend probleem. Helaas komt hoofdluis op alle scholen (dus ook op die van ons) voor. De ‘kriebelbrigade’ (een werkgroep van ouders) controleert alle kinderen na iedere vakantie. U krijgt bericht wanneer er hoofdluis of neten gesignaleerd zijn bij uw kind. Op school liggen folders waarin staat wat u moet doen om uw kind te behandelen.

Wanneer u zelf hoofdluis constateert bij uw kind, waarschuw dan gelijk de stamgroepleider van uw kind (ook als u uw kind al heeft behandeld). Op de prikborden bij de groepen komt dan een melding dat er hoofdluis heerst, zodat andere ouders thuis ook kunnen controleren. Zo kunnen we verspreiding zoveel mogelijk voorkomen.