Ieder kind is in principe welkom op onze school. Wel is ons aannamebeleid erop gericht de gewenste groepsgrootte te waarborgen, wat kan betekenen dat er een wachtlijst is.
Wij streven naar een gemiddelde aanname van 43 leerlingen per kalenderjaar en een groepsgrootte van 28 leerlingen per 1 oktober. Wanneer er 43 leerlingen per kalenderjaar zijn aangemeld, kunnen kinderen geplaatst worden op een wachtlijst.
In het geval van een wachtlijst geldt dat broertjes en zusjes vooraan op de wachtlijst worden geplaatst.
Broertjes en zusjes worden bij voorkeur in aparte groepen geplaatst. Daarna geldt de volgorde van inschrijving als criterium.

De Carrousel onderscheidt twee groepen leerlingen die zich kunnen aanmelden, namelijk startende instromers en tussentijdse instromers. Startende instromers zijn kinderen die vier jaar worden en voor het eerst naar school gaan. Tussentijdse instromers zijn kinderen die al naar school gaan en instromen vanuit andere basisscholen. Voor meer informatie over aanmelden zij instromers zie pagina aanmelden zij-instromer.

Gaat uw kind voor het eerst naar school?

Ouders kunnen hun kind vanaf 2 jaar aanmelden. U kunt uw kind aanmelden via een inschrijfformulier. Dat gebeurt praktisch altijd na een kennismakingsgesprek met de directeur of bouwcoördinatoren en een rondleiding. Dit duurt in totaal ongeveer een uur en is bij voorkeur op een ochtend.  Wij nodigen jullie de ochtend uit zodat u als ouder kan zien hoe wij op de Carrousel werken en spelen.

U kunt hiervoor een afspraak maken met onderstaand formulier of telefonisch op 0182-546744

 

Officiële inschrijving

  • Officiële inschrijving op de Carrousel wanneer:
  • Een oriënterend gesprek heeft plaats gevonden.
  • De Carrousel schriftelijk heeft bevestigd dat er plaats is voor de leerling
  • Het inschrijfformulier door beide ouders is ondertekend
  • Een kopie van één van de vereiste documenten waarop het Burger Service nummer vermeld staat.
  • Ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht is ingeleverd.
  • In de maand mei krijgen ouders een email om voorkeur voor overblijfdagen op te geven voor het schooljaar dat hun zoon/dochter start.

Informatieavonden

Informatieavonden zijn vooral bedoeld voor ouders van een zoon of dochter die dit schooljaar start op de Carrousel. Op deze avond geven wij veel informatie over wat er allemaal staat te gebeuren en hebben de ouders gelegenheid om vragen te stellen.

Data voor informatieavonden nieuwe kleuters:

  • 31 augustus 2017 voor de ouders van kinderen die starten op de Carrousel van september tot januari
  • 12 februari 2018 voor de ouders van kinderen die starten op de Carrousel van februari tot juli