Bij De Carrousel zijn de leerlingen verdeeld over vier verschillende bouwen. Per bouw wordt een groepsindeling gemaakt o.b.v. twee leerjaren, bv groep 3&4 of 5&6. Iedere bouw heeft meerdere groepen, die samen één bouw vormen. Iedere groep heeft een unieke naam, bv Dappere Dolfijnen of Vlugge Vossen.

Wilt u meer weten over de gang van zaken in de bouw van uw kind, download dan één van de onderstaande documenten. Per bouw wordt uiteengezet wat de kinderen in de kring doen. Wat kun u uw kind meegeven naar school? Krijgt uw kind al huiswerk mee?

algemene informatie kleuterbouw

algemene informatie onderbouw

algemene informatie middenbouw

algemene informatie bovenbouw