Basisactiviteit spel

Spel is één van de vier basisactiviteiten binnen het jenaplanonderwijs. Spelen is een belangrijk onderdeel bij het ‘leren’ leren. Het geeft energie, zorgt voor een beter concentratievermogen en heeft ook een sociaal aspect. Vrijwel al het leren van jonge kinderen gebeurt spelenderwijs. De school is zo ingericht, dat hij uitnodigt tot onderzoeken en experimenteren. Door middel van experimenteren spelen krijgen kinderen de kans iets zelf te ontdekken. Dit zelfontdekkend leren heeft een belangrijke versterking van de eigenwaarde van het kind tot gevolg.

Bij spel horen ook zeker de spelletjesmiddagen. Op gezette tijden mogen kinderen een gezelschapsspelletje van thuis meenemen en onder begeleiding van een ouder wordt er gezellig gespeeld. Dit gebeurt soms ook groepsdoorbrekend. Dan zijn kinderen uit verschillende bouwen bij elkaar ingedeeld. Dit levert vaak knusse momenten op die het gevoel van saamhorigheid binnen onze school benadrukken.

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op vier basisactiviteiten: