In de school mag niet gerookt worden. We willen hiermee voorkomen dat kinderen last hebben van tabaksrook en dat ze (ooit) gaan roken.
Voor rokende stamgroepleiders is een plek aangewezen waar gerookt mag worden. Omdat de kinderen in principe door de andere ingangen binnenkomen, is de rookplek buiten bij de gymzaal.