De Carrousel heeft een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen overblijven. De middagpauze kan daardoor ingekort worden. Het eten en drinken in de groepen wordt verzorgd door ouders, maar de stamgroepleiders blijven in deze tijd verantwoordelijk. Na een kwartiertje eten gaan de kinderen naar buiten, waar zowel een stamgroepleider als ouders buiten zijn.

Voor het gehele schooljaar wordt een rooster opgesteld, waarop voor iedere groep alle overblijfdagen staan vermeld. Aan het einde van het schooljaar kunt u alvast intekenen op het overblijfrooster voor het volgende schooljaar. Handig om daar even aan te denken, anders wordt u misschien ingedeeld op voor u lastige dagen.

Bent u verhinderd, probeer dan binnen de whatsappgroep van uw klas te informeren of iemand voor u kan overblijven of invallen. Neem telefonisch  geen contact op met de invalouder die op de schoolkalender vermeld staat. Dit telefoonnummer is daar niet meer voor te gebruiken.

De afspraken

 • Bij elke bouw is tijdens het overblijven een stamgroepleider verantwoordelijk voor de overblijf. U eet met de kinderen uit de groep en gaat na het eten met de kinderen naar buiten. Daar zijn ook stamgroepleiders die hier de verantwoordelijkheid over hebben. Als ouder blijft u tot 12.45 uur aanwezig op het plein.
 • U kunt, naar eigen inzicht, kleine kinderen meebrengen bij het overblijven.
 • Inwerken kan, op eigen initiatief, door mee te draaien met een ander.
 • Indien u verstek laat gaan, dupeert u de stamgroepleider van uw kind. Ter compensatie wordt € 10,00 in rekening gebracht conform het invallers tarief.
 • Als u niet kunt komen overblijven op de dag waarop u volgens het schema aan de beurt bent, dan kunt u:
  1. Proberen te ruilen met iemand die een andere dag heeft (U moet dit dan wel duidelijk op het schema aangeven).
  2. Zelf voor vervanging zorgen (bijvoorbeeld de oppas,oma e.d.).
  3. Tijdig bellen meteen invaller(ster), die voor een prijs van € 10,00 voor u waarneemt.

Overblijfregels binnen.

 • Om twaalf uur zorgt de stamgroepleider ervoor dat de kinderen met hun eten klaar zitten in de kring en dat de melk voor de betreffende kinderen is gehaald.
 • Pas na “eet smakelijk” van de ouder gaan de kinderen eten en is er tijd om voor te gaan lezen of een filmpje te kijken.
 • Tijdens het eten blijven de kinderen zitten. Ze kunnen bij het naar buiten gaan hun afval weggooien.
 • Tussen 12.00 en 12.15 is er één stamgroepleider per bouw verantwoordelijk.
 • De kinderen gaan om 12.15 uur naar buiten. (Bij de kleuters kan dit tijdstip iets later liggen)
 • Rustig lopen en praten in de gang.
 • Alle kinderen gaan mee naar buiten, tenzij de stamgroepleider daarover afspraken met de ouder gemaakt heeft.
 • Van 12.15 tot 12.45 uur is er een stamgroepleider aanwezig op het schoolplein.
 • Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. De stamgroepleiders die deze dag buiten lopen, bepalen of er binnen gebleven wordt.
 • In dat geval blijven in principe alle groepen in hun eigen lokaal spelen. Overleg met de stamgroepleider wat wel of niet mag.

Overblijfregels buiten (kleuterbouw)

 • De kleuters hebben hun eigen plein.
 • Aan het einde van de pauze blijven de kleuters buiten onder leiding van de stamgroepleider.

Overblijfregels buiten (onder-, midden en bovenbouw).

 • De kinderen maken gebruik van 5 speelterreinen.
 • Spreek met de andere ouders af waar je op het plein gaat staan of rondloopt. Voor de kinderen is het overzichtelijk als zij weten waar u bent.
 • Kinderen spelen ook aan de waterkant. Het is gewenst dat daar ook ouders aanwezig zijn; niet alle kinderen hebben een zwemdiploma.
 • Wanneer de vlag uithangt, kunnen de kinderen op het hele gebied langs de waterkant niet spelen.
 • Voor het schaakspel geen fietsen plaatsen.
 • Wanneer er niet wordt geschaakt mag daar wel met een bal gespeeld worden.
 • Het voetbalveld is er natuurlijk alleen voor het voetballen en andere balsporten. Per groep is er een afspraak gemaakt wanneer zij het voetbalveld mogen gebruiken. Andere kinderen komen niet op het veld. Als er een bal over het hek gaat, mogen vier kinderen de bal uit het water halen, twee aan een kant en twee aan de overkant. Het is vanzelfsprekend dat er niet over het hek geklommen wordt.
 • Om schade aan fietsen te voorkomen, laten we de kinderen niet spelen bij de geparkeerde fietsen.
 • Kinderen moeten op het plein blijven.
 • Het pad langs het klimtoestel mag niet gebruikt worden.
 • Bij het klimtoestel mogen de kinderen niet verder dan de stapel boomstammen die daar liggen.
 • Op donderdag is het kleuterterrein open en kan er daar ook gevoetbald worden.
 • De regels vindt u terug op de borden in de hal.