Vereniging Jenaplanschool Gouda

Eind 1981 kwam een aantal enthousiaste ouders bij elkaar met als doel een school te stichten naar de ideeën van Peter Petersen. Hieruit ontstond de werkgroep “Jenaplanschool Gouda”. Deze werkgroep werd in 1982 omgezet in een stichting.

Op 1 januari 1988 werd de stichtingsstructuur vervangen door een verenigingsstructuur: de Vereniging Jenaplanschool Gouda. Van deze vereniging zijn alle ouders en teamleden lid. Het bestuur van de Carrousel is een vrijwillig bestuur dat momenteel bestaat uit zes leden (ouders). De leden van het bestuur worden gekozen door de ouders tijdens de Algemene ledenvergadering. De zittingsduur is 3 tot 6 jaar.

Op dit moment hebben de volgende ouders zitting in het bestuur:

Arjan Goedknegt (voorzitter)

Jos Schaffers en Annique Merkx (secretaris)

Lina Jin- van der Steen (penningmeester)

Luc Beerens (personeel)

Sander Bas Zeelenberg en Jan Strijker (huisvesting)

Astrid Koster (onderwijs)

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@carrousel.nl