Op 5 juli 2017 wordt de stamgroepwisseldag gehouden. Op deze dag komen de kinderen bij elkaar die in het daaropvolgende schooljaar één stamgroep vormen. De kinderen kunnen dan met elkaar en de stamgroepleider kennismaken. Samen wordt er een start gemaakt met het eerste project van het komend schooljaar.

Groep 8 is dan vrij (zie jaarplanning of onze kalender).