Staat uw kind op dit moment al ingeschreven op een andere school, dan vindt u hier meer informatie over de aanmeldprocedure.

Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en vanwege een verhuizing of een andere reden van school willen wisselen, kunnen tussentijds op De Carrousel instromen. Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep waar het kind geplaatst zou moeten worden.

Wanneer een leerling op een andere school in Gouda of omgeving staat ingeschreven, onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij de leerling kunnen bieden wat hij nodig heeft. Bij een aanmelding van een leerling die op een andere school in Gouda of omgeving staat ingeschreven, volgen wij de volgende procedure:

  • De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een intakegesprek. De IB-er is eventueel bij het intakegesprek  aanwezig.
  • Tijdens het intakegesprek wint directie en IB bij de ouders/verzorgers informatie in over de reden van de tussentijdse plaatsing en over het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind .
  • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op De Carrousel neemt de IB’er contact op met de huidige school om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen. Indien nodig maakt de IB-er een afspraak om het kind in de groep te observeren.
  • Alle bevindingen van de IB-er worden teruggekoppeld naar de directie . De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind.De directie meldt aan de ouders/verzorgers of het kind geplaatst kan worden en motiveert het genomen besluit.