Staat uw kind op dit moment al ingeschreven op een andere school, dan vindt u hier meer informatie over de aanmeldprocedure.

Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en vanwege een verhuizing of een andere reden van school willen wisselen, kunnen tussentijds op De Carrousel instromen ( Plaatsing in de groepen 1/m 8). Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep waar het kind geplaatst zou moeten worden.

Wij streven naar een gemiddelde aanname van 43 leerlingen per kalenderjaar en een groepsgrootte van 28 leerlingen per 1 oktober.  Wanneer er 43 leerlingen per kalenderjaar zijn aangemeld of de groepsgrootte bereikt, kunnen kinderen geplaatst worden op een wachtlijst.

Tussentijds instromen kan in de maanden januari en augustus (uitzondering hierbij is zij-instroom vanwege verhuizing).

Wanneer een leerling op een andere school in Gouda of omgeving staat ingeschreven, onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij de leerling kunnen bieden wat hij nodig heeft. Bij een aanmelding van een leerling die op een andere school in Gouda of omgeving staat ingeschreven, volgen wij de volgende procedure:

  • De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een intakegesprek. De IB-er is eventueel bij het intakegesprek aanwezig.
  • Tijdens het intakegesprek wint directie en IB bij de ouders/verzorgers informatie in over de reden van de tussentijdse plaatsing en over het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind.
  • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op De Carrousel neemt de IB’er contact op met de school van herkomst om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen. Indien nodig maakt de IB-er een afspraak om het kind in de groep te observeren.
  • Alle bevindingen van de IB-er worden teruggekoppeld naar de directie . De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind. De directie meldt aan de ouders/verzorgers of het kind geplaatst kan worden en motiveert het genomen besluit. Er wordt niet tot aanname overgegaan indien een of meerdere gronden om een leerling te weigeren aan de orde zijn.

Officiële inschrijving op de Carrousel wanneer

  • De Carrousel schriftelijk heeft bevestigd dat er plaats is voor de leerling
  • Het inschrijfformulier is door beide ouders ondertekend
  • Ouderverklaring vaststelling leerling-gewicht is ingeleverd
  • Een kopie van één van de vereiste documenten waarop het Burger
    Service nummer vermeld staat.

Start zij instroom op de Carrousel

Na definitieve inschrijving van de leerling. Is de leerling welkom om te wennen in zijn/haar nieuwe stamgroep.
Na de start in de groep neemt de stamgroepleider z.s.m. contact op om een afspraak te maken met ouders om nader kennis te maken met de ouders.

 

Schooljaar 2017-2018

Binnen een aantal stamgroepen is het maximaal aantal leerlingen bereikt. Voor deze leerjaren hebben we een wachtlijst.

Mocht u willen weten of er voor uw zoon/dochter plaats is, neem contact met ons op.