(Algemene informatie over aanmelden vindt u hier)
Staat uw kind op dit moment al ingeschreven op een andere school, dan vindt u hier meer informatie over de aanmeldprocedure.

Kinderen die eerst op een andere school hebben gezeten en vanwege een verhuizing of een andere reden van school willen wisselen, kunnen tussentijds op De Carrousel instromen (plaatsing in de groepen 1/m 8). Voorwaarde is wel dat er plaats is in de groep waar het kind geplaatst zou moeten worden.

Wij streven naar een gemiddelde aanname van 43 leerlingen per leerjaar en een groepsgrootte van 28 leerlingen. Daarnaast kan het zijn dat wij niet tegemoet kunnen komen aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van uw zoon/ dochter. Dat leest u verderop.

Tussentijds instromen kan in principe het hele jaar door. In overleg wordt een geschikt moment gezocht.

Wanneer een leerling op een andere school staat ingeschreven, onderzoeken we altijd of een overstap verantwoord is en of wij de leerling kunnen bieden wat hij nodig heeft. Bij een aanmelding van een leerling die op een andere school staat ingeschreven, volgen wij de volgende procedure:

  • De directie maakt, indien er plaats is in de beoogde groep, een afspraak voor een intakegesprek. De IB-er is eventueel bij het intakegesprek aanwezig.
  • Tijdens het intakegesprek winnen directie en IB bij de ouders/verzorgers informatie in over de reden van de tussentijdse plaatsing en over het niveau en de onderwijsbehoeften van het kind.
  • Bij gebleken interesse van de ouders/verzorgers voor plaatsing op De Carrousel neemt de IB’er contact op met de school van herkomst om informatie over de leerling in te winnen en de LVS-rapportage op te vragen. Indien nodig maakt de IB-er een afspraak om het kind in de groep te observeren.
  • Alle bevindingen van de IB-er worden teruggekoppeld naar de directie . De directie besluit uiteindelijk over de plaatsing van het kind. De directie meldt aan de ouders/verzorgers of het kind geplaatst kan worden en motiveert het genomen besluit. Er wordt niet tot aanname overgegaan indien een of meerdere gronden om een leerling te weigeren aan de orde zijn.

Officiële inschrijving op de Carrousel wanneer

  • De Carrousel schriftelijk heeft bevestigd dat er plaats is voor de leerling. Na inlevering van het aanmeldingsformulier, na het intakegesprek, heeft de school maximaal 6 weken de tijd om over te gaan tot inschrijving. In deze periode bekijkt de school of de leerling toelaatbaar is. De school kan deze periode verlengen met 4 weken. Daarna is de leerling aangemeld.
  • Het inschrijfformulier volledig is ingevuld

Start zij instroom op de Carrousel

Na definitieve inschrijving van de leerling. Is de leerling welkom om te wennen in zijn/haar nieuwe stamgroep. Na de start in de groep neemt de stamgroepleider z.s.m. contact op om een afspraak te maken met ouders om nader kennis te maken met de ouders.

Mocht u een inschrijving op onze school overwegen, dan horen wij graag van u. U kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen.

De ingevulde gegevens mogen worden verwerkt om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Lees ons privacybeleid voor meer informatie.