Jenaplan zichtbaarheid op de Carrousel

Onze school is een leef- en werkgemeenschap voor kinderen, stamgroepleiders en ouders. Ons gezamenlijk doel is om de ontwikkeling van de kinderen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Doordat de opvoeding niet ophoudt bij de schooldeuren als het kind binnenkomt en het leren ook doorgaat wanneer ze weer door de schooldeuren naar huis gaan, is een goede samenwerking tussen de ouders en stamgroepleiders heel belangrijk. Op de Carrousel zijn ouders dan ook meer dan welkom binnen de school en hoeven zij niet op het schoolplein te blijven staan bij het ophalen en wegbrengen van de kinderen. Bij verjaardagen in de kleutergroepen zijn ouders aanwezig en ook zullen er regelmatig verzoeken komen vanuit de school om te helpen bij activiteiten.

Op de Carrousel kennen wij geen klassen, maar stamgroepen met kinderen uit twee opvolgende jaargroepen. Binnen de stamgroepen wordt veel geleerd van elkaar, er wordt veel gespeeld, gewerkt (samen of individueel), onderzoek gedaan en gepresenteerd.

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op vier basisactiviteiten:

Aan de hand van deze basisactiviteiten wordt de structuur van het weekplan bepaald.

 

Een stukje geschiedenis over het Jenaplan

Peter Petersen (1884-1952), de grondlegger van het Jenaplansysteem, werd geboren in een boerengezin in een klein plaatsje op de Duits-Deense grens. Uit ontevredenheid over de beperkingen van het klassikale onderwijs, probeerde hij in zijn functie van hoogleraar opvoedkunde in 1924 een nieuwe vorm van onderwijs uit. In het Duitse plaatsje Jena plaatste hij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep, om zo een natuurlijke leef- en werkgemeenschap te creëren. Zijn doel was het verbinden van de school met de ruime wereld en de wereld van thuis.

In 1955 ontdekt de Suus Freudenthal-Lutter (1908-1986) het Jenaplan van Petersen. Zij richt in 1962 de eerste Jenaplanschool in Nederland op (in Utrecht) en in 1969 volgt onder haar leiding het ontstaan van de Stichting Jenaplan.