Basisactiviteit gesprek

Op de Carrousel staat het kringgesprek, waarmee elke dag begint en eindigt, centraal. De kinderen wordt geleerd zelf zorg te dragen voor hun eigen gezamenlijk gesprek. Bij de jongste kinderen heeft de stamgroepleider hier nog een nadrukkelijke rol. De oudere kinderen zijn uiteindelijk zelf gespreksleider.

Het is de bedoeling dat voorvallen in de groep besproken worden in een kringgesprek. Werkstukken, kritiek, complimentjes, vragen, maar ook ervaringen van buiten de school of meegebrachte voorwerpen komen aan de orde. Hierbij staat voorop, dat de kinderen tot een boeiend gesprek komen. Een kind komt niet elke week aan de beurt voor een eigen verhaal, maar het kan wel deelnemen aan het gesprek door middel van vragen en uitwisselen van ervaringen.

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op vier basisactiviteiten: