Parkeren bij school

Directiehomepage en sidebar, nieuws

Elk jaar komt dit onderwerp terug . Ook dit jaar merken we dat auto’s geparkeerd worden op de stoepen en langs het groen bij school. En dat er tijdens in en uit stappen redelijk hard wordt weggereden in een woonwijk.

Dit is geen veilige situatie voor de kinderen, ouders en de buren.

De buren van de school hebben aangegeven dat het niet gemakkelijk is om langs de auto’s te kunnen rijden. Dat er ouders blijven praten met de portier open. De buren hebben de wijkagent ingelicht en er zal binnenkort extra controle zijn op het parkeren rond de school.

We vragen jullie om zoveel mogelijk de kinderen met de fiets te brengen of de auto iets verder te parkeren en dan een stukje te lopen zodat het naar schoolgaan voor alle kinderen veilig is.