Als een stamgroepleider ziek wordt, proberen wij zoveel mogelijk een bevoegde invaller aan te stellen. Dat kan ook een parttime stamgroepleider of een ouder met een onderwijsbevoegdheid zijn. Wanneer dat niet lukt, worden de kinderen verdeeld over de andere klassen. In de kleuterbouw worden de kinderen verdeeld over de andere groepen in de bouw, de groepen 3 t/m 8 worden verdeeld over alle bouwen. In de periode tot kerst, als de kleutergroepen nog klein zijn, kiezen wij voor het samenvoegen van de kleutergroepen indien er in een van de groepen in school geen invaller is.In het uiterste geval krijgen ouders te horen dat er voor de betreffende groep geen school is. Het is nooit langer dan 1 dag per keer. Vaak zal in geval van ziekte van een stamgroepleider een combinatie van deze mogelijkheden toegepast worden.

Wanneer u een bevoegd stamgroepleider bent, of u kent iemand, en u wilt af en toe invallen, laat dit ons dan weten (Voor zover u dat niet al gedaan hebt).