De Carrousel is een dynamische en kleurrijke school, gevestigd in een groene omgeving aan de rand van de wijk Bloemendaal in Gouda. Een openbare school waar ieder kind, ongeacht geloof of huidskleur, welkom is. Wij bieden een veilige, warme plek voor iedereen. Kinderen voelen zich bij ons gehoord en gezien en gaan met plezier naar school.
De Carrousel is een Jenaplanschool: er zijn geen klassen, maar stamgroepen met kinderen uit twee opvolgende jaargroepen. Binnen de stamgroepen wordt veel geleerd van elkaar, er wordt veel gespeeld, gewerkt (samen of individueel), onderzoek gedaan en gepresenteerd.

Het onderwijs op een Jenaplanschool is gebaseerd op vier basisactiviteiten: gesprek, spel, werk en viering. Deze pijlers zorgen voor een structuur waarbinnen niet alleen aandacht is voor kennisoverdracht maar vooral om de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind.