Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd doorgeven (tussen 08.00 en 08.30 uur) Tel. 0182- 546744.

In de leerplichtwet, opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), staat dat u verplicht bent uw gezinsvakanties te plannen binnen de schoolvakanties van de kinderen. Indien er noodzaak is tot afwijking, kunt u hierover contact opnemen met de directeur. In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen:

 • Extra verlof moet worden aangevraagd via een formulier (te verkrijgen bij de directeur), 4 weken voor de aanvang van het gewenste verlof.
 • Er mogen maximaal 10 extra vakantiedagen gegeven worden als de reden van de aanvraag valt onder de norm “gewichtige omstandigheden”. Deze dagen mogen niet aansluiten aan de vastgestelde schoolvakanties.
 • Geen gewichtige omstandigheden zijn: vakantie buiten de reguliere vakanties om, een lang-weekend weg, sportevenementen, een paar dagen eerder met vakantie gaan of later terug komen.
 • Indien u uw kind onrechtmatig thuis houdt (de leerplichtambtenaar is extra streng op dagen aansluitende aan een vakantie), riskeert u een boete.
 • Meldplicht:
  Sinds april 2017 geldt dat alle scholen verzuim van meer dan 16 uur in 4 opeenvolgende lesweken moeten
  melden bij hetverzuimloket van DUO.
  De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het uitvoeren van de Leerplichtwet door scholen.
  Voor meer informatie
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen