Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd doorgeven (tussen 08.00 en 08.30 uur) Tel. 0182- 546744.

In de leerplichtwet, opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), staat dat u verplicht bent uw gezinsvakanties te plannen binnen de schoolvakanties van de kinderen. Indien er noodzaak is tot afwijking, kunt u hierover contact opnemen met de directeur. In bijzondere gevallen kunt u extra verlof aanvragen:

  • Extra verlof moet worden aangevraagd via een formulier (te verkrijgen bij de directeur), 4 weken voor de aanvang van het gewenste verlof.
  • Er mogen maximaal 10 extra vakantiedagen gegeven worden als de reden van de aanvraag valt onder de norm “gewichtige omstandigheden”. Deze dagen mogen niet aansluiten aan de vastgestelde schoolvakanties.
  • Geen gewichtige omstandigheden zijn: vakantie buiten de reguliere vakanties om, een lang-weekend weg, sportevenementen, een paar dagen eerder met vakantie gaan of later terug komen.
  • Indien u uw kind onrechtmatig thuis houdt (de leerplichtambtenaar is extra streng op dagen aansluitende aan een vakantie), riskeert u een boete.