Intern begeleiders hebben een coördinerende taak voor de zorgstructuur op school. Dit is een het samenspel van routines en beleid, die ervoor moeten zorgen dat elke leerling in de school de zorg krijgt die nodig is.

Soms constateren de stamgroepleider en ib’er dat een leerling meer aandacht nodig heeft dan binnen het basisaanbod worden gegeven. In dat geval gaat de ib’er samen met de leerkracht en de ouders om tafel. Zo kunnen ze met elkaar bespreken welke zorgen worden gesignaleerd en hoe de benodigde hulp kan worden geboden.