Drie maal per jaar zijn er schoonmaakacties. Alle ouders komen één keer in het jaar helpen om bijvoorbeeld de ramen en de kasten een goede beurt te geven of op zaterdag kleine klusjes in de school te doen.

Dit jaar zijn de data:

  • Donderdag 25 oktober 2016 (20.00 – 22.00 uur)
  • Zaterdag 11 februari 2017 (10.00 – 12.00 uur)
  • Maandag 12 juni 2017 (20.00 – 22.00 uur)

In september ontvangen alle ouders een brief met een antwoordstrook, waarop ze kunnen aangeven wanneer ze in het nieuwe schooljaar komen schoonmaken.

Ook bestaat de mogelijkheid om het schoonmaken af te kopen. U betaalt dan 30 euro. Als u kiest voor afkoop, willen we u vragen om het verschuldigde bedrag over te maken op gironummer 5511330 t.n.v. Vereniging Jenaplanschool Gouda De Carrousel onder vermelding van “schoolschoon” en de voor- en achternaam van het oudste Carrouselkind.