Op iedere school, dus ook op de Carrousel, kan het voorkomen dat een kind of meer kinderen gepest worden. Door in een open sfeer met elkaar om te gaan, proberen we te voorkomen dat kinderen het slachtoffer of de dader worden van pesten. Als blijkt dat dit toch gebeurt, werken we eraan om het pesten zo snel mogelijk te laten stoppen.

Wij hebben een Pestprotocol waarin beschreven staat hoe wij via samenwerking het probleem van pestgedrag bij kinderen aanpakken en daarmee bijdragen aan het geluk en het welzijn van onze kinderen. In het kort komt onze werkwijze hierop neer:

 • We beschouwen pesten als een wezenlijk en groot probleem en nemen signalen heel serieus.
 • We streven naar een optimale samenwerking tussen alle betrokkenen: leerlingen, stamgroepleiders en ouders.
 • We pakken het pestprobleem aan door te werken via de “vijf sporenaanpak”:
  1. hulp aan het gepeste kind
  2. hulp aan de pester
  3. hulp aan de zwijgende middengroep
  4. hulp aan de stamgroepleider
  5. hulp aan de ouders
 • We evalueren met alle betrokkenen, zowel tussentijds als aan het eind.