De Carrousel is een zelfstandige school (eenpitter) in Gouda. We zijn een vereniging met een eigen toezichthoudend bestuur, dat bestaat uit ouders. Ouders zijn lid van de vereniging en beslissen mee over het beleid en de organisatie van onze school.

De Carrousel is een sfeervolle Jenaplan basisschool in Gouda. Ons doel is kinderen op te voeden tot creatieve, kritische en sociale volwassenen. Een omgeving die veiligheid en vertrouwen biedt, is hierbij erg belangrijk. De Carrousel is een leef-werkgemeenschap voor kinderen, hun ouders en het team. De school kenmerkt zich door een open sfeer, waar leerlingen, stamgroepleiders en ouders eerlijk en respectvol met elkaar omgaan. Kinderen worden serieus genomen en geaccepteerd zoals ze zijn. Ze gaan met plezier naar school en voelen zich snel thuis.

Jenaplanonderwijs gaat er vanuit dat kinderen verschillend zijn. Ieder kind is uniek, ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, heeft eigen unieke talenten en een eigen leerstijl. Wij vinden dat kinderen verschillend mogen zijn, dat ze leren van verschillen en dat ze verschillen leren respecteren. Op de Carrousel staat daarom niet de leerstof centraal, maar het kind. Het onderwijs moet zo goed mogelijk aansluiten bij zijn beleving, interesses en mogelijkheden. Het onderwijs omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Wij besteden daarom veel aandacht aan vaardigheden als plannen, samenwerken, overleggen en presenteren. Onze stamgroepleiders zoeken de talenten van de kinderen en helpen hen deze verder te ontwikkelen.

Wat merk je als leerling dat je leert op de Carrousel?

  • Wereldoriëntatie; werken vanuit interessante projecten.
  • Weeksluiting op vrijdagochtend, met de hele school en ouders.
  • Zelf je werk plannen.
  • Een continurooster; kinderen eten en spelen met elkaar.
  • Stamgroepen; kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep.
  • Betrokken en actieve ouders.
  • Goed Voor Mekaar: zo gaan we met elkaar en ons gebouw om.
  • We stimuleren creativiteit. Laat jezelf zien!