Aan het begin van het schooljaar, in de tweede week, zijn er kennismakingsgesprekken met de ouders die nieuw zijn in de bouw. Ouders krijgen de gelegenheid om over hun kind te vertellen en stamgroepleiders hebben de mogelijkheid om informatie over de bouw te vertellen.

Houd de kalender in de gaten voor de datum waarop deze gesprekken plaats zullen vinden (19 t/m 23 september). Via Parro kunt u zich inschrijven op de betreffende datum.