Buitenschoolse opvang

De Carrousel heeft met zowel Partou als met Quadrant een convenant ondertekend waarin ze aangeven zich in te spannen om de opvang buiten de schooltijden voor de kinderen zo goed … Lees Meer

Schoolverzuim

Als uw kind niet naar school kan komen, wilt u dit dan vóór schooltijd doorgeven (tussen 08.00 en 08.30 uur) Tel. 0182- 546744. In de leerplichtwet, opgenomen in de Wet … Lees Meer

Verjaardagen

Verjaardagen worden uitgebreid gevierd in de eigen groep. Uiteraard hoort daar een (liefst zo gezond mogelijke) traktatie bij. De jarigen gaan niet de groepen langs, maar ze worden op het … Lees Meer

Gymnastiek

De kleuters krijgen elke dag een bewegingsles. Dit kan op verschillende manieren. Er wordt spel of gymnastiekles gegeven in het speellokaal of buiten. In het speellokaal wordt er in hemd … Lees Meer

Schoolmelk

Het Iedereen Fit Op School platform is sinds einde schooljaar 2019/202 beëindigd. De invulling van Schoolmelk is daardoor ook gewijzigd en alle Schoolmelkabonnementen zijn stopgezet. Het is niet meer mogelijk … Lees Meer

Brengen & halen

Vanaf 08.00 uur is de deur van de school open. De kinderen kunnen tussen 08.00 en 08.25 uur worden gebracht. U kunt voor de aanvang van de schooltijd vertrekken als … Lees Meer

Invallers

Als een stamgroepleider ziek wordt, proberen wij zoveel mogelijk een bevoegde invaller aan te stellen. Dat kan ook een parttime stamgroepleider of een ouder met een onderwijsbevoegdheid zijn. Wanneer dat … Lees Meer

Viering

Basisactiviteit viering Op de Carrousel vieren we regelmatig met elkaar. Natuurlijk staan we stil bij de feestdagen, verjaardagen en bijzondere gebeurtenissen als het halen van een (zwem) diploma of een … Lees Meer