Interne zorg & begeleiding

Intern begeleiders hebben een coördinerende taak voor de zorgstructuur op school. Dit is een het samenspel van routines en beleid, die ervoor moeten zorgen dat elke leerling in de school … Lees Meer

Toetsen en toetskalender

Gedurende het schooljaar wordt er een aantal toetsen afgenomen: methode onafhankelijke/landelijk genormeerde toetsen (Cito, AVI en TTR) methode gebonden toetsen (toetsen behorende bij onze lesmethodes) Kleutergroep In de kleuterbouw werken … Lees Meer

Rapportage over uw kind

Wij kennen op school verschillende manieren van rapportage en reflectie, onder andere: de schriftelijke rapportages, de 10-minutengesprekken, de kindgesprekken (van stamgroepleider en de kinderen), de wekelijkse vieringen (waarin groepen laten … Lees Meer

Ouderinformatie

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de school, dat u weet hoe het met uw kind gaat, maar ook dat u weet wat er op … Lees Meer

Stamgroep wisseldag

Op 5 juli 2017 wordt de stamgroepwisseldag gehouden. Op deze dag komen de kinderen bij elkaar die in het daaropvolgende schooljaar één stamgroep vormen. De kinderen kunnen dan met elkaar … Lees Meer

Afscheidsfeest 8e jaar

Dit feest wordt gevierd aan het eind van het schooljaar, te weten op woensdag 5 juli 2017. Op 5 juli starten we om 16.30 uur met de afscheidsmusical voor ouders … Lees Meer

Schoolreis & schoolkamp

De schoolreisjes van de Carrousel vinden aan het begin van het schooljaar plaats, zodat de kinderen binnen de nieuwe stamgroepen elkaar op een ontspannen manier leren kennen. De kleuter-, onder- … Lees Meer

Kerstfeest

Kerstfeest is naast een christelijk feest ook een feest vol symbolen en sfeer, voor veel gezinnen het feest van al of niet een kerststal met de kerstboom die volgens eeuwen … Lees Meer

Sinterklaas

Het Sinterklaasfeest is spannend, maar het moet ook leuk en veilig zijn voor onze kinderen. Ze leven zich volledig in en dan kan het ze soms te veel worden. Daarom … Lees Meer

Kennismakingsgesprekken

Aan het begin van het schooljaar, in de tweede week, zijn er kennismakingsgesprekken met de ouders die nieuw zijn in de bouw. Ouders krijgen de gelegenheid om over hun kind … Lees Meer