De Carrousel is een school waar in een veilige, warme setting ieder kind welkom is. Waar wordt gespeeld, geleerd, onderzoek wordt gedaan, samengewerkt en gepresenteerd.


Meer

Er zijn geen naderende evenementen.


Meer

Welkom!

De Carrousel is een dynamische en kleurrijke Jenaplanschool in Gouda, aan de rand van de wijk Bloemendaal. Het is een plek waar ieder kind welkom is en met plezier naar school gaat.

Sterk in je schoenen staan!

Jenaplanschool de Carrousel Gouda

Jenaplanschool de Carrousel, is een school waar ieder kind zijn eigen keuzes leert maken, zijn talenten kan ontplooien en zich mag ontwikkelen tot een creatief, zelfstandig en kritisch mens. Waar we samenwerken en samenspelen. Waar activiteiten als gesprek, werk, spel en viering elkaar afwisselen.

Meer