Staking woensdag 6 november 2019

Kirsten Suijkerbuijknieuws

Staking

Volgende week woensdag 6 november wordt opnieuw landelijk gestaakt in het onderwijs.

Ook De Carrousel geeft gehoor aan deze stakingsoproep en zal dus op woensdag 6 november
gesloten zijn. Dit betekent dat uw kind(eren) niet naar school kunnen komen op deze dag.
De BSO’s met wie wij samenwerken zijn op de hoogte gebracht en zullen mogelijkheid bieden uw
kind(eren) op te vangen.

Redenen voor deze stakingsoproep zijn:
• De personeelstekorten vormen een steeds groter probleem. De burn-out percentages in het
onderwijs zijn de hoogste van Nederland. De salarissen blijven nog steeds achter bij
vergelijkbare beroepen.
• De politiek aarzelt om werk te maken van een aantrekkelijker beroep, met een eerlijk salaris
en een lagere werkdruk. Zij negeren de roep dat het water binnen het onderwijs tot aan de
lippen staat.
• Minister Slob op 23 augustus 2019 kenbaar heeft gemaakt geen middelen beschikbaar te
stellen voor structurele oplossingen.
Dat het beroep aantrekkelijker moet worden om een tekort te voorkomen, blijft de inzet. De
eisen van de vakbonden zijn een salaris dat vergelijkbaar is met dat van het voortgezet
onderwijs en een lagere werkdruk.