Eén van de pijlers van Jenaplanonderwijs is een actieve ouderparticipatie. Deze participatie kent diverse vormen.

Alle ouders zijn lid van de Vereniging Jenaplanschool Gouda. Deze vereniging houdt (leden)vergaderingen. Daarnaast is er een Medezeggenschapsraad, waarin stamgroepleiders en ouders vertegenwoordigd zijn.

Kinderen, stamgroepleiders en ouders vormen samen “onze school”. Kinderen vinden het prettig als school en thuis niet twee aparte werelden zijn. Betrokkenheid van ouders bij de school is daarom van belang voor het kind. De ouders vullen deze betrokkenheid naar eigen kunnen in.

Op de Carrousel vervult een groot aantal ouders zichtbare en minder zichtbare taken. Zo zijn ouders betrokken bij de diverse werkgroepen, waarin onderwijsondersteunende taken worden ondergebracht, die door ouders worden uitgevoerd. Hier valt te denken aan: alle ouders maken in de kleuterbouw sintcadeautjes voor de kinderen, het verzorgen van het  ‘Rondje’, de verzorging van de planten in en buiten de school, de Kriebelbrigade (die de luizen te lijf gaat), een klusteam, ouders die de website actueel houden en ouders die de was doen. Ook bij het geven van onderwijstaken helpen ouders mee, zoals bij de begeleiding van kleuters met knutselen.

Een belangrijk onderdeel van de ouderparticipatie is  het overblijven. De Carrousel kenmerkt zich onder meer door een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen tussen de middag samen op school een boterham eten. Er wordt van de ouders verwacht dat zij bij toerbeurt deze lunch-activiteit begeleiden. Maximaal 8 keer per kind per jaar (afhankelijk van de groepsgrootte) worden ouders ingeroosterd.

Daarnaast kent De Carrousel schoonmaakavonden. Als ouder kunt u kiezen voor schoonmaken/ klussen op de daarvoor geplande data of afkopen à 30 euro.